En çok satan kitaplar arasına girdi !!!

Uluslararasι yayιnlarda kaynak gösteriliyor!

FUTURE SYSTEMS FOR EARTHQUAKE EARLY WARNΙNG 

 "Future Systems for Earthquake Early Warning", yayιnlandιğι Ekim 2008'den bu yana Nova Bilimsel Yayιnlarιnιn "natural disaster - doğal afetler" dalιndaki kitaplar listesinde "best seller- en çok satan" kitap konumunda bulunmaktadιr.   

Editors:
Ülkü Ulusoy (Hacettepe University, Beytepe-Ankara, Turkey)  
Himansu Kumar Kundu (Geological Survey of Ιndia, Calcutta, Ιndia) . 

Pub. Date: 2008, 4th quarter. 

ΙSBN: 978-1-60456-795-3 . Nova Science Publishers, NewYork, USA

 

 

 

 

 

 

 

EDİTöRÜ OLDUĞUMUZ KιTABΙMΙZLA ULUSLARARASΙ YAYΙNLARA REFERANS OLUYORUZ!  

1. [KιTAP] When the Earth Roars: Lessons from the History of Earthquakes in Japan

G Smits - 2014 - books.google.com
Japan, which is among the most earthquake-prone regions in the world, has a long history of 
responding to seismic disasters. However, despite advances in earthquake-related safety 
technologies, the destructiveness of the magnitude 9 class earthquake and tsunami that 

2. Unusual Animal Behavior Preceding the 2011 Earthquake off the Pacific Coast of Tohoku, Japan: A Way to Predict the Approach of Large Earthquakes 

H Yamauchi, H Uchiyama, N Ohtani, M Ohta - Animals, 2014 - mdpi.com
Abstract Unusual animal behaviors (UABs) have been observed before large earthquakes 
(EQs), however, their mechanisms are unclear. While information on UABs has been 
gathered after many EQs, few studies have focused on the ratio of emerged UABs or specific 
 
3. Statistical Evaluations of Variations in Dairy Cows' Milk Yields as a Precursor of Earthquakes
H Yamauchi, M Hayakawa, T Asano, N Ohtani, M Ohta - Animals, 2017 - mdpi.com
Abstract Previous studies have provided quantitative data regarding unusual animal
behavior prior to earthquakes; however, few studies include long-term, observational data.
Our previous study revealed that the milk yields of dairy cows decreased prior to an
 
4. [PDF] PREVΙSΙON AND WARNΙNG SYSTEMS USΙNG MOBΙLE TECHNOLOGY WEB BASED
Ι ΙSTUDOR, E MΙNCA, V STEFAN - buletinfie.ro
Abstract: Recent technology advances provide extensive solutions to improve the
architecture of mobile-based applications that sustain the activities of public and private
organisations. The purpose of this article is to present the development of a multi-use
 
山内寛之 - 2014 - az.repo.nii.ac.jp
抄録 日本を含み, これまでに多くの国が地震による多大な被害を受けてきた. また, 近い将来, 
東南海地震・南海地震の発生が危惧されており, マグニチュード (M) 8 から 9 
の巨大地震が緊迫していると考えられている (地震調査研究推進本部, 2013). 地震がいつ, どこで,  
Uluslararasι yayιnlarda kaynak gösteriliyor!

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü

Son depremler

Son depremler

Deprem habercisi Olaylar ve Bilimsel Yorumlar Kitabı

Kitapçιlarda!!!

Prof.Dr. Ülkü Ulusoy, Prof.Dr. Motoji Ikeya

Depremlere öncü sıra dışı olayları derlemek amacıyla 24-30 Ağustos 1999 ve 20-24 Eylül 1999 tarihlerinde yaptığımız anket çalışmalarımızın uzantısı olarak ortaya çıkan  "Deprem Habercisi Olaylar ve Bilimsel Yorumlar (2009)" başlıklı kitabımızdaki  çoğu sıra dışı olay, o tarihten günümüze kadar Tayvan, Hindistan, Çin, Japonya, Yeni Zellanda'da ve Van'da yaşanan büyük depremler öncesinde de tekrar etmiş, veri tabanımıza duyulan güven tazelenmiştir. Verdiğiniz destek ve katılımlarınız için teşekkürler... 
Yeni gözlemler, yeni tanıklar ve güncel yorumlarla : Deprem Habercisi Olaylar ve Bilimsel Yorumlar . Ü.Ulusoy-M.Ikeya (Ocak 2010, Ankara) Ayrıntılı bilgi: DAĞITIM: SEÇKİN YAYINCILIK (tel no: +90 312 435 30 30) 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Kitapçιlarda!!!

 

              
                                                                                                        Tıklayınız... 
                                                                                                                    Kitabın yayım hakları bu sitenindir,
                                                                                                                               
çoğaltılamaz, basılamaz!

Çocuklar için bir bilim e-kitap: Deprem habercisi olaylar Japonca,  İngilizce ve Türkçe

  Bilim Kurulu

Bilim adamı ve uzman kadroların yer aldığı kurul üyelerimizden oluşan ekibimizin listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Tümünü Gör

  Maneki Neko

Bir efsaneye göre; yoksul Japon rahibin kedisi Tama, patisiyle işaret edip onu yıldırım çarpmasından kurtarmıştır.

Tümünü Gör

  Katkıda Bulunanlar

"Depremlere Öncü Sιra Dιşι Olaylar" veritabanιna katkιda bulunanlara teşekkür ederiz. İsim Listesi için tıklayınız !

Tümünü Gör

 

  Yayınlar

Güncel kaynaklar, kitap önerileri ve sorular gibi önereceğimiz yayınların listelerine buradan ulaşabilirsiniz.

Tümünü Gör

Hayvanlar

Gerek binlerce yıllık doğu efsanelerinde ve gerekse modern dünyada hayvanların, depremlere öncü, karakteristik olmayan, tuhaf ya da sıra dışı davranış sergilemelerine ilişkin pek çok hikaye anlatılmaktadır. Bu tür davranışlar, popüler bilimin ve kitle iletişim araçlarının ilgisini çekmesine karşın, nadiren ciddi bilimsel araştırmalara konu olmaktadır. Depremleri önceden bilmek amacıyla, çin Sismoloji Dairesi Ağustos-1971'den itibaren sıra dışı hayvan davranışları hakkındaki gözlemleri  derlemeye başlamıştır. Sonraki dört yılın ardından, bu birim, bir yandan bu gözlemlere bir yandan da jeofiziksel ölçümlere dayanarak, büyüklüğü 7.3 olan Haicheng Depremi (4 şubat 1975)'ni önceden tahmin etmiş ve depremden saatlerce önce şehri boşaltarak 100 bin kişinin hayatını kurtarmıştır. Buna karşın, 8.2 büyüklüğündeki Tangshan Depremi (28 Temmuz 1976) öncesinde de sıra dışı hayvan davranışları gözlendiği halde herhangi bir uyarı yapılmamış ve 240 bin kişi yaşamını yitirmiştir.çinliler, depremlerden, özellikle de  Haicheng Depreminden önce, ana şok yaklaşırken önce küçük hayvanların sonra da büyük hayvanların sıra dışı davrandıklarını gözlediler. Aynı durum Kobe ve ızmit Depremlerinde de yinelenmiştir. Hayvan büyüklüğü ile deprem öncesi geçen zaman arasındaki ilişki, hayvanların elektromagnetik (EM) dalgaları soğurma etkisi olarak açıklanabilmektedir. Kayaçtaki küçük kristal tanelerinin kırılması sırasında oluşabilen yüksek frekanslı, keskin ve dar sismik elektromagnetik pulslara daha çok küçük hayvanlar duyarlı iken; basıncın arttığı ve daha iri kayaçların kırıldığı daha ileri aşamada oluşabilen düşük frekanslı ve geniş elektromagnetik pulslara iri hayvanlar ve insanlar çok daha duyarlı olabilir. Hayvanlar

 

 

İzmit Depremine öncü sıra dışı hayvan davranışları aşağıdaki biçimde derlenmiş ve gruplandırılmıştır. Parantez içindeki sayılar her bir grup için bildirilen toplam sıra dışı durum sayısını vermektedir. Olayların yer-zaman ilişkisi yani olayın gözlendiği yerin deprem dış merkezine uzaklığı ile depremden ne  kadar önce gözlendiği konusundaki ayrıntılı inceleme sonuçları Deprem Habercisi Olaylar ve Bilimsel Yorumlar adlı eserde verilmektedir.

 

Memeliler (291)

 

İnsan (116) Sıkıntı hissi, sinirlilik, uyuma güçlüğü, beyinde elektrik akımı hissine benzer baş ağrısı (deprem sonrası geçen), kollarda elektrik akımı hissi, kalp rahatsızlığı, dizlerde romatizmal ağrı şikayetleri, korkulu rüyalar, spastik bir çocuğun günlerce ağlaması (deprem sonrası gülmeye başlaması), histeri, bayanların periyodik günlerinde sapmalar, hava sıcaklığının olağandan çok daha belirgin hissedilmesi (olasılıkla gün ışığının olağandan çok daha fazla hissedilmesi), nedensiz sürekli esneme, sürekli uyuma isteği, mide bulantısı, baş dönmesi, ishal, burun kanaması, uykudan nedensiz, ansızın uyanma, göz seğirmesi.

Köpek (105) Dayanılmaz biçimde uluma, hazince, birşeyleri kaygı edercesine ağlayarak uluma, huzursuzluk, panik halinde kümeleşme, panik halinde yeri dinleme ve gökyüzüne bakma, uluyarak sahibini bina dışına çekiştirme, görünmez bir düşman varmışcasına yeri eşeleme, ortadan kaybolma, hırlama, tek doğrultuda ileri geri koşuşturma, telaş içinde birbirlerini ısırma, aşırı durgunluk, yemeğe isteksizlik, ağaçlıklı bölgelere sığınma, çevresinde görünmez bir düşman varmışcasına ani parlamalar, arka ayakları üzerinde durmaya çalışma, ayağa kalkamayacak kadar hasta olmasına rağmen yüksek sesle havlama, panik halinde havlama, kulübelerini terk etme (ev köpekleri için), köyden kaçma, tuvalet için dışarı çıkmaya karşı direnme, kafasının içinde birşeyler var da çıkarmak istiyormuş gibi kafasını sallama, boğuk bir sesle defalarca ritmik havlama ve sonra uluma.

Kedi (36) çığlık atma ve hazin bir şekilde ağlama, yüksek bir ağaca, ahşap bir mobilyaya ya da sahibinin kucağına tırmanma, yerinde duramama, telaşlanma ve sahibini ısırma, ortadan kaybolma, karnı üzerinde yere uzanma, dairesel yörüngelerde hızla dönme, sahibini çekiştirerek uyandırma, sahibi tarafından kucaktan yere indirilmesine karşı direnme, yavrularını bina dışına taşıma, yere yapışarak uzayıp sünmesi, bir kertenkele gibi yerde sürünme, yemeğe isteksizlik,uykudan çığlık atarak aniden uyanma.

At (11) Kişneme, dörtnala koşma, tepinme, çiftlikten uzaklaşma.

ınek (8) Böğürme, gece bile sahibine sığınma, huzursuzlanma, kümeleşme ve tek doğrultuda dizilme, sağılırken saldırganca davranış. 

Fare-tarla faresi-sıçan-hamster-sincap-yarasa-kaplan-koyun (15) Farelerin ortalarda dolaşması, tarla farelerinin daha çok görülüyor olması ve şoke olmuş gibi uyuşuk davranışları, hamsterlerin aniden vahşileşmesi, sincapların aniden vahşileşerek keskin çığlık atması, yarasaların gün ışığında durmaksızın daireler çizerek uçmaları, kaplanların olağan sakin hallerinden vahşileşmesi, koyunların huzursuz yayılımı, hazince meleyerek ağlaşması ve kümeleşmesi.


 

Kuşlar (123)

 

Muhabbet kuşu (59)  Her zamankinden farklı olarak kafes içine değil kafesin üstünde tüneme, çılgınca çırpınma, yüksek bir tonda ağlama, yiyecek ve içeceğe ilgisizlik, ötmeme, genelde çok sakin olmasına karşın huzursuzluk ve ağlama, yerden bir kaç metre yüksekte, dairesel bir ışımayı izleyen delice çırpınma.

Kümes hayvanları (22) Tavuklarda çığlık atma ve ağlama, düşey doğrultuda panik halinde sıçrama, horozlarda gece-gündüz aralıksız ötme, kazlarda panik halinde çırpınma ve ağlama.

Martı (20) Yüksek tonda çığlık atma, bebek gibi ağlama, panik halinde gece uçuşu, çatılarda kümeleşme, gece-gündüz durmaksızın ötme, ortadan kaybolma, kümeleşerek dairesel yörüngelerde çığlık atarak ötme.

Karga (8) çatılarda birikme, gece-gündüz durmaksızın ötme, genelde dayanılmayacak ölçüde ötmelerine karşın seslerin kesilmesi (ötmeme ya da ortadan kaybolma), çığlık atma ve delice çırpınma, yüzlerce karganın gün boyunca aşırı sıcak kiremitlere karşın çatıda birikmesi, saksağanlarda arabaların pencere ve metal kısımlarına pike yapma, kümeleşme ve (halk arasında uğursuzluk olarak bilinen) durmaksızın ötme.

 

 

Deniz hayvanları (20)

 

 

Avlanan miktardaki belirgin artış (balıkçının yaşamı boyunca avladığı en büyük miktar), radarla algılanan deniz yüzeyindeki büyük kümeleşme, deniz kıyısında biriken ve insanlardan ürkmeyen çok miktarda balık, ızmit Körfezi doğrultusunda yüzen yunus grubu, insanlara yakın yüzen çok sayıda küçük balıklar ve yunus balıkları, deniz yüzeyinde düşey doğrultuda ve ağzı açık biçimde yüzen zargana balıkları, yakalanan çok çeşitli balık türleri, ızmit Körfezi'nden  ıstanbul-Adalar'a doğru yunus sürüsü, ortadan kaybolma, avlanan haşlanmış gibi yumuşak balıklar, ölü balıklar,  jel benzeri görünümler, su üstüne sıçrayarak panik halinde yüzen büyük karagöz balığı, ortaya çıkan çok büyük deniz anaları, deniz kıyısı boyunca görülen binlerce ölü deniz anası, avlanan deniz yıldızları (gözlemcinin depremle sonuçlanan ikinci deneyimi), yakalanan çok sayıda deniz kestanesi, deniz kıyılarında sayısız ölü midyeler.

          

Böcekler (20)

 

Sivrisinek - çekirge - sinek - cırcır böceği - hamam böceği - karınca (20) Sivrisineklerde fay hattı yakınında kümeleşme, ortadan kaybolma, çekirgelerde dağda gruplaşma, sineklerde ortadan kaybolma, evde dairesel bir yörüngede hızla ve vızıldayarak uçma, insanları saldırganca ısırma ve vücuda sıvanma, cırcır böceğinde ötmeme, hamam böceklerinde kümeleşme ve pencereye tutunma, karıncalarda yavruları ağaca taşıma, evleri istila, ağaç ve evlerde kümeleşme.   

 

Sürüngenler ve diğerleri (13)

 

Kurbağa - sümüklü böcek - kertenkele - yılan - yengeç - solucan (13) Kurbağalarda binanın dördüncü katlarına kadar çıkarak pencerelere yapışma, sümüklü böceklerde ağaçları istila, kertenkelelerde evleri istila, yılanlarda kümeleşme, kaplumbağalarda gruplaşma, yengeçlerde deniz kıyısından karaya doğru topluca uzaklaşma, solucanlarda kümeleşme ve binaların üst katlarına kadar istila.